श्री मझुवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पालुङ्टार नगरपालिका वडा नं.७ को बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

यस मझुवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पालुङ्टार नगरपालिका वडा नं.७ को लागी निम्नअनुसारका सामग्रीहरु खरीद गर्नुपर्ने भएका कारण बोलपत्र आव्हान गरिएको छ । रित पुग्ने फर्म वा संस्थाहरुलाई गोप्य रुपमा बोलपत्र पेश गर्न आव्हान गरिएको छ ।
आवश्यक सामग्रीहरुः
१. सहकारी संस्थाको लागी आवश्यक पर्ने सफ्टवयर १ थान
२. वायरलेस सर्वर १ थान
पेश गर्नुपर्ने कागजातहरुः
१. कर चुक्ताको प्रमाणपत्र
२. प्यान वा भ्याट बिल भएको
३. व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र
कागजात पेश गर्ने अन्ति मितिः २०७५ साल भाद्र १५ गतेसम्म
सम्पर्कः
अध्यक्ष ः जनार्दन कोइराला ९८४६०९३३१८, सचिव कृष्ण कुमार श्रेष्ठ ९८४६०६७२६२ र व्यवस्थापकः जयराम श्रेष्ठ ९८४६००९३३३

Back to top button
Close