लिची ब्लक एरिया बनाउन पहल

गाेरखा संसार

पाैष ६, गाेरखा ।
पालुङटार नगरपालिका वडा न ६,७ र८ लाई लिची ब्लक यरिया बनाउन पहल शुरू गरिएकाे छ । ब्लक घाेेेेेषणा गर्नका लागि २००० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा हुनु पर्नेहुदा लिची खेती व्यावसायिक सम्पूर्ण तीनै वडाका वडा बासि लिची कृषक महानुभबहरुले जग्गा धनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी लिची समुहको अध्यक्ष भोज बहादुर गुरुङ वा पा न पा ६, ७ र  वडा नंं ८       कार्यालयमा पाैष ९गते भित्र बुझाइदिनु हुन वडाध्यक्षहरूलेे  अनुराेेेध गरेका छन  ।

ब्लक एरिया घाेषणा गरेपछि व्यवसायिक रूपमा खेती गर्न र उत्पादन मुखी बनाउन सहज हुने छ ।

Back to top button
Close