पालुङटारमा ३९७ जना बेरोजगार

रविन्द्र कंडेल
जेठ २९, गोरखा ।
पालुङ्टार नगरपालिकाभित्र ३९७ जना बेरोजगार रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत फाराम भर्नेहरुको आधारमा नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको सूचीमा सवै वडाहरुबाट फाराम भर्नेहरुको बेरोजगार सूची प्रकाशन गरेको हो ।
बेरोजगार छनौट भएका व्यक्तिहरुका लागी प्रतिदिन ७०० रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक पाउने र नगरपालिकाभित्रका कुनै पनि योजनाहरुमा उनीहरुलाई काममा लगाउने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
कार्यक्रमका लागी वडा नं. १ बाट ३४ जना, वडा नं. २ बाट ८२ जना, वडा नं. ३ बाट २७ जना, वडा नं. ४ बाट ८० जना, वडा नं. ५ बाट २१ जना, वडा नं. ६ बाट २७ जना, वडा नं. ७ बाट ५२ जना, वडा नं. ९ बाट २५ जना र वडा नं. १० बाट २७ जना छनौट भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

Back to top button
Close