पालुङटार नगरपालिका ले विभिन्न कार्यविधिहरू पास गर्याे हेराैं के के भए

पालुङटार नगरपालिका नगरकार्यपालिको २४ औ बैठक नगर सभा हलमा बसी विभिन्न बिषय तथा एजेण्डाहरुमा छलफल गर्दै निम्नानुसार कार्यविधिहरु सर्वसम्मतले अनुमोदन (पास) गरेकोछ l

– स्व-आर्जन तथा उधम प्रबर्द्धन कोष संचालन कार्यविधि -२०७५

– आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र कार्य संचालन कार्यबिधि -२०७५

– उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि -२०७५

– महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि -२०७५

– उप-प्रमुख संग महिला कार्यक्रम संचालन कार्यविधि -२०७५

– एफ.यम रेडियो र ब्यबस्थापन तथा संचालन कार्यविधि -२०७५

– मेलमिलाप कार्य संचालन कार्यविधि -२०७५

– आधारभुत वर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि -२०७५

– उधोग ब्यबसाय दर्ता नबिकरण संचालन र नियम सम्बन्धि कार्यविधि -२०७५

Back to top button
Close